ARCHEOLOGIE

Oudheidkundige onderzoekers en studenten en overheidsdiensten, kunnen informatie verkrijgen over archeologische resten in Nederland bij het pas opgerichte Archeologisch Expertisecentrum Archis, zo heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort bekend gemaakt.