Advies: 92 miljoen voor aflossing van schuld Utrecht

UTRECHT, 28 NOV. De gemeente Utrecht moet een extra uitkering uit het Gemeentefonds krijgen om haar schuld van tweehonderd miljoen gulden voor het jaar 2001 af te lossen. Voor de jaren 1990 tot en met 1993 kan de stad rekenen op 92 miljoen gulden. Daarna moet de gemeente een nieuwe aanvraag indienen.

De Inspectie Financiën Lagere Overheden adviseert dit aan de beheerders van het Gemeentefonds, de staatssecretarissen De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) en Van Amelsfoort (financiën). De inspectie komt met haar advies nadat het college van B en W begin deze week bij De Graaff-Nauta had aangedrongen op duidelijkheid. Eerder al had het college gewezen op de snelle wijze waarop het kabinet de gemeente Den Haag zeventig miljoen gulden heeft toegezegd om haar tekort weg te werken. De Utrechtse gemeenteraad had besloten om volgende week maandag niet te beginnen aan de begrotingsbesprekingen als er dan nog geen duidelijkheid zou zijn.

Het advies van de inspecteurs betreft 1990 tot en met 1993. Over die jaren zou Utrecht een saneringsbijdrage van totaal 92 miljoen gulden moeten ontvangen, hetgeen nodig is om het tekort in 2000 te kunnen aflossen. Bij de uitkering voor 1994 en later zal ook worden gekeken naar de financiële effecten van andere ontwikkelingen, zoals een hogere uitkering uit het Gemeentefonds voor de vier grote steden en de korting op de stadsvernieuwingsgelden.

B en W hebben ingestemd met het advies omdat nu in ieder geval vast staat dat het tekort van tweehonderd miljoen gulden, dat Utrecht in het verleden bij de stadsvernieuwing heeft opgelopen, binnen tien jaar zal zijn afgelost.