VN-rapport: in Afghanistan bestaan zestien regeringen

NEW YORK, 27 NOV. In Afghanistan zijn ten minste zestien verschillende regeringen aan de macht, zo heeft een speciale rapporteur van de Verenigde Naties, de Oostenrijker Felix Ermacora, deze week bekendgemaakt. Volgens Ermacora heersen in Afghanistan chaos en anarchie sinds de val van de communistische leider Najibullah, in april van dit jaar, en de aansluitende overwinning van de islamitische strijdgroepen.

“Nergens in het land bestaat een doeltreffende regering die de rechten van de mens kan garanderen”, aldus Ermacora, die de afkondiging van een algemene amnestie door de nieuwe autoriteiten als “zeer dubbelzinnig” betitelt. Executies zijn in Afghanistan aan de orde van de dag en Ermacora heeft “zeer grote twijfel” ten aanzien van de procesgang en de omstandigheden waaronder de terechtstellingen plaatshebben.

Het rapport bepleit het vrijlaten van alle krijgsgevangenen, met name van de tientallen militairen uit de vroegere Sovjet-Unie die naar alle waarschijnlijkheid nog steeds door verschillende islamitische facties gevangen worden gehouden. In de ex-Sovjet-Unie zouden zich nog enige duizenden Afghaanse kinderen bevinden, die zouden moeten worden gerepatrieerd, aldus Ermacora.

De situatie van politieke onzekerheid levert accuut gevaar op voor etnische en religieuze minderheden. De repatriëring van de vier miljoen Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan en Iran wordt in het VN-rapport “zorgwekkend” genoemd en kan zoals het nu lijkt pas aan het eind van 1994 worden voltooid.

Ermacora acht de huidige centrale regering - een amalgaam van elkaar bestrijdende islamitische facties en overblijfselen van het vroegere Najibullah-bewind - niet in staat tot het organiseren van verkiezingen of het opstellen van een nieuwe grondwet.

“Verscheidene organisaties en competente personen” vrezen dat de situatie in Afghanistan zich zal ontwikkelen tot een burgeroorlog zoals in het voormalige Joegoslavië en in Somalië, zo meent Ermacora. Hij adviseert de secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, opnieuw over te gaan tot politieke bemiddeling in Afghanistan om escalatie te voorkomen. (AFP)