Verzoek tot spoedoverleg over landbouw; België steunt Franse kritiek op akkoord

BRUSSEL/PARIJS, 27 NOV. België lijkt zich te scharen achter de Franse kritiek op het vorige week gesloten landbouwakkoord tussen de EG en de VS. Frankrijk en België hebben gisteren samen bij het Britse EG-voorzitterschap aangedrongen op een spoedvergadering van de ministers van buitenlandse zaken en landbouw. Zij willen daar opheldering over het akkoord.

De Belgische premier Dehaene zei gisteren in het parlement te betwijfelen of het akkoord strookt met de in mei overeengekomen hervormingen van de EG-landbouwpolitiek. Het Franse verzoek voor een "jumboraad' werd ingediend op de wekelijkse vergadering van de EG-ambassadeurs in Brussel. De Belgische ambassadeur sloot zich aan bij het Franse verzoek. De Franse regering besloot woensdag dat elk akkoord dat verder gaat dan de landbouwhervormingen door een veto wordt getroffen. Een diplomaat zei te verwachten dat de ministers van buitenlandse zaken, die vandaag in Brussel vergaderen, het verzoek zullen bespreken.

De Franse premier Bérégovoy heeft gisteren in de Senaat gezegd dat de Franse regering de Gatt-onderhandelingen "niet wil verlammen' en daarom niet onmiddellijk gebruik zal maken van zijn vetorecht om het landbouwakkoord tussen de EG en de VS te blokkeren. Parijs wil nu eerst de Europese partners overtuigen van zijn gelijk dat het akkoord in strijd is met de landbouwpolitiek van de EG.

De Franse werkgevers hebben gisteren gewaarschuwd tegen een eventueel veto. Ernest-Antoine Seillière, vice-president van de werkgeversorganisatie CNPF, zei dat een veto “zeer schadelijk voor de Franse ondernemingen zou zijn” en een “zeer ernstige crisis” in Europa zou veroorzaken. De CNPF meent dat het onjuist is “de gehele nationale economie in gevaar te brengen omdat een sector (landbouw) in moeilijkheden verkeert”. Seillière wees erop dat de jaarlijkse omzet van het Franse landbouwbedrijfsleven 370 miljard franc bedraagt, minder dan de gezamenlijke omzet (385 miljard) van vijf grote Franse bedrijven: de autofabrieken Renault en Peugeot/Citroen, Usinor-Sacilor (staal), Thomson (defensie en elektronica) en Alcatel-Alsthom (energie,communicatie).

Ray MacSharry, de EG-commissaris die namens de EG het omstreden landbouwakkoord met de VS sloot, zei gisteravond in Dublin dat de vooruitgang in Europa wordt bedreigd door de zwakte van veel regeringen. In heel Europa is sprake van stuurloosheid, het uitstellen van moeilijke beslissingen en het toegeven aan sectorbelangen ten koste van het algemene belang. Hij oefende impliciet kritiek op Frankrijk. In samenlevingen bestaat een ingebouwde afkeer tegen veranderingen die noodzakelijk zijn, zei hij. MacSharry meent dat degenen die het uitbreken van een handelsoorlog riskeren en die de vooruitzichten op toenemende handel, groeiende welvaart en meer banen als gevolg van een Gatt-overeenkomst frustreren, een zware verantwoordelijkheid dragen.

Europarlementariër Eisso Woltjer vindt dat de EG extra geld moet uittrekken voor het bebossen van vrijkomende landbouwgrond. “Je kunt wel tijdelijk grond braak laten liggen, maar het is volstrekt in strijd met een normaal landbouwbeleid om braaklegging structureel te maken.” Woltjer vindt dat de Commissie “een blunder” heeft gemaakt door onvoldoende aan te geven welke “pijnpunten” er in het akkoord met de VS zitten en door geen uitgewerkte plannen klaar te hebben voor begeleidende maatregelen in de landbouw.