Veerse Meer lijdt verlies door stickers

VEERE, 27 NOV. Een experiment om gebruikers van het Veerse Meer te laten meebetalen aan de voorzieningen in dit recreatiegebied, heeft de betrokken instanties bijna honderdduizend gulden gekost. Het recreatieschap Veerse Meer had het afgelopen seizoen een sticker à tien gulden verplicht gesteld voor watersporters, kampeerders en andere toeristen. De verkoop van de stickers blijkt 62.000 gulden te hebben opgeleverd, terwijl de voorbereidings- en uitvoeringskosten ervan 160.000 gulden bedroegen.

Het recreatieschap, waarin vijf omliggende gemeenten en de provincie Zeeland zijn vertegenwoordigd, achtte een bijdrage van toeristen gewenst om de kosten te bestrijden van openbare toiletten, steigers en dergelijke. Bovendien moet de Veerse Gatdam worden opgeknapt en de kwaliteit van het water worden verbeterd.

De teleurstellende verkoop wijt het recreatieschap aan de tegenwerking van de campings en jachthavens, die weigerden de stickers te verkopen. Ook instellingen als de HISWA en de ANWB waren tegen het "Veerse Meer-tientje', omdat zij vreesden dat in de toekomst watersporters voor elke plas zo'n heffing zouden moeten betalen.

Het toeristisch bedrijf rond het Veerse Meer heeft inmiddels toegezegd te zullen meewerken aan een andere oplossing voor de financiering van de voorzieningen.