Studentenkaart

F. van den Berg heeft gelijk wanneer hij in de krant van 17 november opmerkt dat de invoering van de OV-jaarkaart voor studenten geen goede gevolgen heeft voor het milieu: er vindt vooral een overstap plaats van fiets en bromfiets naar gemotoriseerd openbaar vervoer. Dit blijkt ook uit onderzoek van de ministeries van verkeer en waterstaat en van onderwijs (NRC Handelsblad, 18 november): vooral de stadsbus trekt meer passagiers.

Aan Van den Bergs oplossing, een regiokaart voor studenten, kleeft echter precies hetzelfde bezwaar: ook die zal vooral gebruikt worden voor korte verplaatsingen waarvoor de fiets een goed alternatief is.

Een beter voorstel is om de studenten een trajectkaart voor de reis tussen twee adressen van eigen keuze te verstrekken en verder een jongerenkaart met gereduceerd tarief voor trein en bus aan te bieden: dan wordt meer dan nu het geval is per verplaatsing de afweging tussen nut en kosten gemaakt. Natuurlijk moet zo'n trajectkaart een paar maal per jaar kunnen worden gewijzigd (liever niet elke dag) en natuurlijk zullen de studenten snel over een computerprogramma beschikken om per individu de meest voordelige keuze te maken maar dit tast het basisidee niet aan. Zelfs de student die in Heeze woont en in Eindhoven studeert en voor een trajectkaart Maastricht-Zandvoort kiest zal op die ene lijn sneller uitgekeken zijn dan op het hele net, er zal dus minder kris-kras worden gereisd en meer worden nagedacht.

    • J.G. Kloosterboer