Shell profiteert dubbel van valutacrises

Koninklijke Olie/Shell presenteerde twee weken geleden derdekwartaalcijfers die hoger waren dan de meeste analisten verwacht hadden. Dat de Koninklijke zou profiteren van de valutaschommelingen was bekend, maar dat het resultaat met 38 procent zou stijgen in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor, had vrijwel niemand gedacht. Als de winsten en verliezen op voorraden buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de winststijging zelfs 58 procent.

Het is moeilijk de resultaten van Koninklijke Olie te interpreteren omdat er nogal veel achter deze cijfers schuil gaat. Bankanalisten wijten dat niet alleen aan valutacorrecties, ook andere factoren spelen een rol. Winsten of verliezen op het afstoten van activa zitten in de cijfers verwerkt. Bovendien kunnen zaken als herstructureringskosten en de bijstelling van fiscale posten het resultaat beïnvloeden. Verder hanteert de oliemaatschappij verschillende methodes om de voorraden te waarderen.

Volgens een analist worden de valutawinsten van Shell veroorzaakt door een actief treasury-beleid en het omrekenen van dollars in pond sterling. “Een bedrijf als Shell heeft miljarden guldens in kas en ik kan me zo voorstellen dat ze tijdens de valutacrises in september daar actief mee hebben geschoven”, aldus deze analist. De andere oorzaak voor de forse stijging van het resultaat is het omrekenen van de gelden in de centrale kassen in ponden. Omdat de koers van het pond de afgelopen maanden met 15 procent is gedaald, is de winst in ponden uitgedrukt hoger. “Dat verklaart ook waarom in Groot-Brittannië enthousiaster op de cijfers wordt gereageerd dan hier”, zegt de bankanalist. De winst per aandeel steeg in Nederland minder omdat het pond weer moet worden omgerekend in guldens.

Valutawinsten zeggen niets over de gang van zaken bij de onderneming zelf waarover analisten redelijk positief zijn. De problemen bij de Amerikaanse dochter Shell Oil lijken na een reorganisatie te zijn opgelost. Als het herstel in de VS doorzet, zal dit concern daar direct baat bij hebben. De OPEC voert dezer dagen besprekingen over produktiebeperking. Mocht dat lukken dan stijgt de olieprijs. En dat is weer gunstig voor Shell. Vanmorgen steeg de koers van Shell twee dubbeltjes op 147,80 gulden.

    • Frank van Alphen