Regering en Unita eens over bestand in Angola

LUANDA, 27 NOV. De Angolese regering en de rebellenbeweging Unita zijn het gisteren eens geworden over een wapenstilstand en hebben zich verplicht hun vredesakkoord van vorig jaar na te leven.

Hoge onderhandelaars van beide partijen spraken gisteren met elkaar in de kuststad Namibe, in aanwezigheid van waarnemers van de VN, de VS, Rusland en Portugal. Het was het eerste overleg op hoog niveau sinds bijna een maand geleden gevechten tussen Unita-eenheden en het regeringsleger uitbraken die aan zeker 1500 mensen het leven kostten.

Na het overleg werd een kort communiqué uitgegeven waarin beide partijen beloofden het vredesakkoord van vorig jaar te eerbiedigen en een “onmiddellijk” bestand werd aangekondigd. In het communiqué werd een beroep gedaan op de VN, om na het verstrijken van de mandaatstermijn van de VN-waarnemers op 30 november niet uit Angola te vertrekken.

De Angolese radio, die gisteren melding maakte van het akkoord van Namibe, meldde niet of de eis van de Unita voor vrijlating van haar gevangenen door de regering is ingewilligd. Na de bloedige strijd van de afgelopen maand bevinden zich nog ongeveer twintig Unita-aanhangers in de gevangenis. Unita eist hun vrijlating. Bovendien wil de rebellenbeweging de stoffelijke resten van twee gesneuvelde kopstukken, haar vice-voorzitter Jeremia Chitunda en Salupeto Pena, om die zelf te kunnen begraven.

In Namibe is afgesproken volgende week opnieuw bijeen te komen. Dan zal waarschijnlijk worden gepraat over een mogelijk direct gesprek tussen president Dos Santos en Unita-leider Savimbi. (AFP, Reuter)