Rabin niet overtuigd van gelijk Mitterrand ten aanzien van PLO

TEL AVIV, 27 NOV. De Franse president François Mitterrand is er de afgelopen twee dagen in Jeruzalem niet in geslaagd premier Yitzhak Rabin ervan te overtuigen dat hij de PLO als onderhandelingspartner moet aanvaarden. In plaats daarvan deed Rabin een beroep op Mitterrand om de Palestijnen in de bezette gebieden onder druk te zetten om zich neer te leggen bij een oplossing in twee fasen, eerst een interimoplossing van vijf jaar en daarna overleg over de uiteindelijke oplossing.

Zelfs indien Rabin zou besluiten de Israelische politiek ten aanzien van de PLO te wijzigen, dan zou hij een dergelijke verstrekkende diplomatieke ontwikkeling via Washington willen laten lopen. Ondanks Israels vurige wens van economische toenadering tot de EG is Rabin trouw gebleven aan de oude Israelische politiek om Europese bemoeienissen in het vredesproces in het Midden-Oosten tot een minimum te beperken.

De door Feisal Husseini geleide delegatie, die door de Franse president gisteren in het Franse consulaat in Oost-Jeruzalem werd ontvangen, drong daarentegen aan op een actievere Europese en in het bijzonder Franse rol in het Midden-Oosten. Als gevolg van het bezoek van president Mitterrand aan Israel zal de Franse diplomatie, met Israelische instemming, als communicatiekanaal en niet als bemiddelaar, een actievere rol achter de schermen in het vredesproces gaan spelen. Premier Rabin gaf Mitterrand een boodschap mee voor koning Hussein van Jordanië waarin wordt gezegd dat Israel groot belang hecht aan een stabiel en sterk Jordanië. Mitterrand is vandaag naar Amman gereisd.

Op een persconferentie gistermiddag in Jeruzalem liet Mitterrand uitkomen dat Israel er verstandig aan zou doen rechtstreeks met de PLO te onderhandelen over de stichting van een Palestijnse staat in de bezette gebieden. Volgens de Franse president is er geen alternatief voor de PLO. Het lukte de Fransen niet Israel tot een andere opstelling ten aanzien van de PLO te bewegen, maar de regering Rabin heeft toch enkele besluiten genomen die op verdere toenadering tussen Israel en de Palestijnen wijzen.

Volgende week al zal David Liba'i, de minister van justitie, bij de Knesset een wetsontwerp indienen ter vervanging van de uit 1986 daterende Likud-wet die contacten tussen Israeliërs en PLO'ers strafbaar stelt. Vandaag publiceert het blad Yedioth Achronoth een in Tunis afgenomen vraaggesprek met PLO-leider Yasser Arafat. Op de voorpagina drukt deze krant een grote foto af van twee journalisten met Arafat in diens kantoor in Tunis. In dit vraaggesprek doet de Palestijnse leider opnieuw een beroep op premier Rabin om met hem een topgesprek te beleggen. “Ik ben niet het enige vredesobstakel, Rabin is dat ook. En als we beiden struikelblokken zijn op de weg naar vrede, rust op ons de plicht elkaar te ontmoeten om samen de hindernissen uit de weg te ruimen”, zegt Arafat.

Op de persconferentie in Jeruzalem zei president Mitterrand zich te zullen inspannen de EG ervan te overtuigen een fonds van een miljard dollar in het leven te roepen voor de economische ontwikkeling van de landen en volken in het Midden-Oosten. Met Israel werd een aantal technische overeenkomsten gesloten, met name wat betreft Franse betrokkenheid bij het aanleggen en verbeteren van de Israelische spoorwegen.

    • Salomon Bouman