Overleden dr. Tans speelde belangrijke rol katholieke kerk

Dr. J.A.G. Tans, oud-hoogleraar in de Franse letteren in Groningen, is op 78-jarige leeftijd in Groningen overleden.

Als rooms-katholiek speelde hij een vooraanstaande rol bij het Pastoraal Concilie van de Nederlandse RK Kerk. Ook had hij een groot aandeel in de toenadering tussen de r.-k. kerk en de oud-katholieke kerk. Van 1961 tot 1979 was Tans hoogleraar te Groningen. Hij was bovendien lid van de Provinciale Staten Utrecht voor de PvdA, voorzitter van de katholieke stichting De Bazuin en lid van de culturele commissie van de Provincie Groningen.