Onderzoek naar hoogte prijs van migrainemiddel

DEN HAAG, 27 NOV. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) zal het farmaceutisch bedrijf Glaxo dwingen de prijs van het anti-migrainemiddel Imigran te verlagen als uit onderzoek blijkt dat de prijs niet in redelijke verhouding staat tot de ontwikkelings- en produktiekosten.

Simons kondigde gisteren tijdens overleg met de commissie voor Volksgezondheid uit de Tweede Kamer over de indeling van Imigran in het Geneesmiddelenvergoedingssyteem (GVS) een onderzoek aan naar de prijsvorming van het middel. Hij kan de producent tot prijsverlaging dwingen op grond van een artikel in de Octrooiwet dat misbruik van het monopolie door octrooien verbiedt.

Vanaf 1 december moet er fors voor zowel tabletten als injecties Imigran worden bijbetaald. Veel patiënten hebben daar bij Kamerleden bezwaar tegen aangetekend. Simons zei dat de patiënten hun brieven aan fabrikant Glaxo en niet aan hem of de Kamerleden hadden moeten richten: “De bijbetaling wordt veroorzaakt door de exorbitante prijsstelling van de fabrikant, niet door het GVS.” De staatssecretaris kondigde aan begin volgend jaar een nota over de kostenontwikkeling in de geneesmiddelenindustrie uit te brengen. Goochelend met cijfers rekende Simons de Kamerleden voor dat Glaxo in de komende 15 jaar, zolang er nog octrooi op rust, de ontwikkelingskosten voor Imigran (430 miljoen) alleen al in Nederland zal terugverdienen, terwijl de Nederlandse geneesmiddelenmarkt maar één procent van de wereldmarkt is.

Imigran is een toetssteen voor het prijsbeleid van veel farmaceutische ondernemingen geworden. Zij vragen voor nieuw geïntroduceerde, door octrooien beschermde geneesmiddelen waarvoor niet of nauwelijks concurrenten op de markt zijn, veel hogere prijzen dan vroeger gebruikelijk was.

Simons viel hard uit naar de farmaceutische industrie: “Er worden produkten op de markt gebracht die geen therapeutische meerwaarde hebben, maar waar de patiënten wel zin in hebben.” Hij verweet Glaxo de consument te direct te hebben benaderd. “De introductie is omgeven door veel op de patiënt gerichte publiciteit die voor honderd procent is aangezwengeld door Glaxo. Daarin staan claims die tot nu toe niet door Glaxo zijn waargemaakt.” Het GVS is volgens Simons bedoeld om die prijsontwikkeling te stoppen. “Maar het GVS werkt zo dat echte innovaties voluit tot wasdom kunnen komen.”

Een commissie van deskundigen van de Ziekenfondsraad ontkent ondanks door Glaxo aangedragen onderzoeksresultaten dat Imigran wezenlijk anders werkt dan het oude migrainemiddel ergotamine. Simons is daarop afgegaan en heeft Imigran samen met ergotamine in één GVS-cluster geplaatst. Per 1 juni 1992 gebeurde dat voor de tabletvorm. Patiënten moeten nu ongeveer 25 gulden voor ieder tablet bijbetalen. Op 1 december vervalt de uitwijkmogelijkheid naar gratis injecties, omdat die dan ook in het ergotaminecluster van het GVS vallen. De AWBZ betaalt voor Imigran dan alleen de lage op de prijs van ergotamine gebaseerde vergoedingslimiet. Voor injecties moet dan 65 gulden worden bijbetaald.