Nomura betaalt 335 miljoen gulden wegens misleiding

Nomura Securities, één van de vier grote effectenhuizen in Japan, zal aan 14.300 cliënten in totaal 23 miljard yen (335 miljoen gulden) schadeloosstelling betalen wegens misleiding bij het aanprijzen van aan deze cliënten verkochte Amerikaanse obligaties.

Nomura verkocht in 1989 en 1990 voor omgerekend ruim 600 miljoen gulden twee soorten Amerikaanse obligaties uit de onroerend-goedsector. Nomura spiegelde de beleggers aantrekkelijke opbrengsten voor en stelde hoge winsten in het vooruitzicht. Daarbij werden de risico's die de beleggers stonden te wachten verzwegen. De aangeprezen obligaties leverden uiteindelijk een fors verlies op.