Nedlloyd sluit dit jaar met verlies af

ROTTERDAM, 27 NOV. Nedlloyd (weg- en zeetransport) zal dit jaar toch met verlies afsluiten, zo heeft de raad van bestuur gisteren bekendgemaakt. De sector zeescheepvaart is daar vooral verantwoordelijk voor.

In augustus, bij de presentatie van de halfjaarcijfers, rekende het Rotterdamse transportconcern nog op “een bescheiden positief” resultaat. Het derde kwartaal was volgens Nedlloyd “teleurstellend doch positief”, maar het vierde kwartaal komt het concern in de rode cijfers.

Het vierde kwartaal is traditioneel het slechtste kwartaal en bovendien stagneert de economie in een aantal landen waar Nedlloyd actief is. Deze stand van zaken heeft de raad van bestuur gedwongen tot het naar beneden bijstellen van de resultaatverwachting. Over 1991 werd een winst behaald van 145 miljoen gulden, mede als gevolg van buitengewone baten van 141 miljoen gulden. Nedlloyd verkocht dat jaar veel niet-kernactiviteiten. De winst over de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg één miljoen gulden.

Het netto concernresultaat zal volgens Nedlloyd op basis van de huidige inzichten “aanzienlijk beter” zijn dan in 1991, toen een verlies (exclusief boekwinsten) werd geleden van 117,4 miljoen gulden. De directie noemt de doorgevoerde kostenreductie als oorzaak.

De sector zeescheepvaart is de voornaamste veroorzaker van het verlies. Deze sector, vorig jaar nog goed voor een positief bedrijfsresultaat van 44,2 miljoen gulden, zal in 1992 een licht negatief bedrijfsresultaat boeken dat “belangrijk lager zal zijn dan dat van 1991”. Dat is het gevolg van het achterblijven van het resultaat van de container-logistiek door lagere tarieven bij “bevredigende” volumes. Ook de produkten-tankvaart en de korte lijnvaart zijn naar verwachting verlieslijdend.

De sector Europees transport en distributie zal het lopende boekjaar met een positief bedrijfsresultaat afsluiten. In 1991 werd op deze activiteiten nog 8,3 miljoen verlies geleden. De sterke verbetering van de divisie Nedlloyd Unitrans is daarvan de belangrijkste oorzaak. De groep diverse activiteiten zal een hogere positieve bijdrage leveren dan in 1991.