Media Archief

Bij de bespreking van het boek Media Archief van Bilwet in het CS van 20 november werd verzuimd uitgever en prijs van het boek te noemen. Uitgever is Ravijn, prijs ƒ 32,50.