Luitjens

In de krant van 26 november (Landwachter Luitjens kreeg steun van zijn geloofsgenoten, pagina 2) wordt gemeld dat Luitjens volgens een rechterlijke uitspraak in elk geval twee doden op zijn geweten heeft.

Dit is onjuist. Luitjens is in 1948 bij verstek tot levenslang veroordeeld wegens hulpverlening aan de vijand en het als hulp-landwachter deelnemen aan arrestaties en huizoekingen. Andere feiten werden niet te laste gelegd.