Kohnstamm

Ofschoon blij met de aandacht door Hugo Brandt Corstius vorige week in het CS aan Het Cultureel Woordenboek besteed, wil ik toch op enkele door hem gemaakte fouten wijzen.

Ten eerste, Donald Hirsch is niet rijk geworden van zijn bestseller Cultural Literacy, what every American needs to know, noch van zijn later daarop gebaseerde Dictionary. Hij heeft een stichting opgericht waarin het geld binnenkomt en daarmee probeert hij het onderwijs te verbeteren.

Ten tweede iets over de volgens Brandt Corstius ten onrechte niet opgenomen namen en begrippen. Waarom Graham Greene en Somerset Maugham niet zijn opgenomen wordt door Christel van Boheemen, hoogleraar Engelstalige literatuur aan de Universteit van Amsterdam, redacteur van De Gids en oud-leerling van Hirsch in het voorwoord tot haar hoofdstuk Wereldliteratuur expliciet vermeld. De maan heeft al een lemma van ruim 60 woorden, maar in het hoofdstuk Techniek zouden de maanlandingen kunnen worden toegevoegd.

Van de lange lijst ontbrekende M-woorden die Brandt Corstius opsomt heeft een aantal reeds onderdak gevonden in meer omvattende lemma's. Zo Dr. Mabuse in Expressionistische film, Mastroianni en Jeanne Moreau in het lemma gewijd aan de cineast Antonioni, de Marx Brothers in lachfilm, Ir. Manusama in Molukkers, McCartney in Beatles en Marilyn Monroe in filmster. Helaas zijn nog niet alle namen die in de lemma's genoemd worden ook via het register te vinden. Van een aantal M-namen is opname in een toekomstige editie te overwegen: Mata Hari, Meinkema, Mendels, Mutsaers, Malraux, Mauriac, Montgomery, Metropolitan Museum, Mary McCarthy en Melina Mercouri. Andere door Brandt Corstius gekende namen en begrippen zullen er daarentegen nooit in komen: Machado de Assis, Mickiewicz, Mahfouz, Martialis, Marugg, de proef van Millikan, de stelling van Minkowski, etc. Als hij dit betreurt heeft hij de doelstelling van ons boek toch niet goed begrepen.

Tenslotte: een systematische encyclopedie heeft boven een strikt alfabetische het voordeel dat alle weetjes in samenhangende kennisgehelen terecht komen. Dat is ook, vermoedelijk, de wijze waarop samenhangende kennis in onze hersenen is verbonden.

    • Dolph Kohnstamm Amsterdam