Kamer wil geen bindende afspraak in EG-asieloverleg

DEN HAAG, 27 NOV. De Tweede Kamer heeft minister Hirsch Ballin (justitie) gisteravond verboden met andere EG-landen bindende afspraken te maken over een verscherping van het asielbeleid.

Volgende week komen de EG-ministers van justitie bijeen in Londen, waar zij zullen spreken over een groot aantal resoluties.

De Kamer is van mening dat de onderwerpen die in Londen op de agenda staan “het hart van de Nederlandse rechtstaat betreffen” en wil er daarom eerst zelf grondig over van gedachten wisselen. Dat is nu nog niet mogelijk, omdat de meeste stukken voor de vergadering van volgende week vertrouwelijk zijn. Het gaat onder meer over kwesties als het beperken van immigratie door gezinshereniging, harmonisatie van het asielbeleid en de instelling van de Europese politiedienst (Europol).

In een geïrriteerd orde-debat vroegen de verschillende fracties in de Tweede Kamer Hirsch Ballin ook om bij zijn collega-ministers aan te dringen op openbaarheid van de stukken die tijdens het overleg worden behandeld. Volgens de CDA-afgevaardigde De Hoop Scheffer wordt het de Tweede Kamer door de vertrouwelijkheid van de voorgenomen resoluties vrijwel onmogelijk gemaakt het zogenoemde “democratische gat te vullen”.

Hirsch Ballin zegde toe de opheffing van de vertrouwelijkheid in Londen te bepleiten. “Van de kant van de Nederlandse regering is geen enkele behoefte aan geheimzinnigheid”, aldus de minister. Verder stelde hij de Kamer gerust dat gezamenlijke standpunten die in Londen ten aanzien van het asielbeleid zullen worden gekozen, niet bindend zijn. “Ik zal steeds de voorwaarde stellen dat er in Nederland pas volgens de afspraken zal worden gewerkt na politieke instemming.”