Ieren kunnen door kiesstelsel voorkeur precies aangeven

DUBLIN, 27 NOV. Stemmen tellen is in Ierland een tijdrovende, gecompliceerde procedure, die begint op de dag na de parlementsverkiezingen.

In het kader van een door districten beperkt stelsel van evenredige vertegenwoordiging kunnen de kiezers een volgorde van voorkeur opgeven. Een voorlichtingsboekje van de regering legt het uitbrengen van die volgorde als volgt uit: “Ik wil stemmen op nummer één, maar als deze mijn stem niet nodig heeft of geen kans maakt om gekozen te worden, breng mijn stem dan over naar nummer twee; als nummer twee mijn stem niet nodig heeft of geen kans maakt om gekozen te worden, breng mijn stem dan over naar nummer drie.” Winnaars zijn de kandidaten die meer stemmen hebben vergaard dan de districtskiesdeler, die wordt vastgesteld door deling van het aantal geldige stemen door het aantal zetels van het betreffende district. Het aantal stemmen dat een gekozen kandidaat over heeft wordt verdeeld over de kandidaten die als nummer twee zijn aangegeven. Tegelijk wordt de kandidaat met de minste eerste voorkeuren geëlimineerd en worden de tweede voorkeuren op de betreffende stembiljetten verdeeld. Dat proces wordt gevolgd door een tweede, derde en zelfs vierde herverdelingsronde, totdat alle zetels zijn bezet. (AP)