Duisenberg verdedigt politiek van centrale bank van Duitsland

AMSTERDAM, 27 NOV. De president van de Nederlandsche Bank, dr. W.F. Duisenberg heeft een lans gebroken voor zijn Duitse tegenhanger, de Bundesbank, die in de financiële wereld veel kritiek krijgt omdat de bank de rente niet wil verlagen. Gisteren besloot het beleidscomité van de Bundesbank de tweewekelijkse vergadering opnieuw om van een renteverlaging af te zien.

Duisenberg noemde vanmiddag op een bijeenkomst van de Vrije Universiteit de Bundesbank "het Duitse voorbeeld' van een bank met een onafhankelijk beleid.“Het niet-verkrappen van het monetaire beleid (door de rente te verlagen) uit vrees voor financiële onrust leidt bijna altijd van kwaad tot erger”, aldus Duisenberg.

De bankpresident zette tegenover de Bundesbank voorbeelden hoe het niet moet: de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk en Japan. “Vanwege de door het kabinet van mevrouw Thatcher geïnitieerde veranderingen is een felle concurrentiestrijd ontstaan in de markt voor woninghypotheken, stijgende woningprijzen en verdere groei van de hypothecaire kredietverlening.”

Duisenberg wees ook op Japan waar de economie in problemen verkeert na grote stijgingen van de vastgoed- en aandelenprijzen en daarmee samenhangende kredietexpansie. “Documentatie en analyse van dergelijke episodes kan een steun in de rug vormen voor centrale banken die alert moeten zijn in periodes van grote veranderingen en die zonodig onpopulaire maatregelen moeten nemen”, aldus Duisenberg.

Volgens Duisenberg moeten de andere EG-landen zich aan Duitsland aanpassen. “Een krachtig monetair beleid in Europa vereist dat Duitsland zichzelf de komende tijd in staat stelt prijsstabliteit te herstellen. Het vereist ook dat andere landen Duitsland dit mogelijk maken. Dit geeft de best denkbare kans op het voorkomen van uit de hand lopende monetaire ontwikkelingen.”

Volgens Duisenberg is prijsstabiliteit in Duitsland in het belang van alle landen, die aan het EMS meedoen. Hij waarschuwde er voor de eenwording van Duitsland te zien als een Duits probleem: “De Nederlandse inflatie volgt op termijn de Duitse”. Hij waarschuwde dat landen die door deelneming aan het wisselkoersmechanisme meeprofiteren van een Duits beleid zich aan de regels van het spel moeten houden.