"Brinkman is geen echt politiek leider CDA'

DEN HAAG, 27 NOV. CDA-fractievoorzitter L.C. Brinkman is geen echt politiek leider. Dat zegt in een interview met het weekblad Elsevier de plaatsvervangend directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA, K. Klop. Algemeen wordt verwacht dat Brinkman premier Lubbers zal opvolgen als lijsttrekker van het CDA.

Klop heeft vooral kritiek op de overheersing van het bestuurlijke denken en het gebrek aan ideologische bevlogenheid bij Brinkman. Klop zegt deze week in het interview: “Brinkman is heel redelijk. Je kunt vrij veel kanten met hem uit, omdat hij de boel bij elkaar wil houden. Dat zijn goede eigenschappen voor een minister-president maar niet voor een politiek leider. brtinkman is geen echt politiek leider. het christendemocratisch profiel brengt hij niet sterk naar voren. (...) Brinkman is een common sense-politicus, die grote delen van de bevolking zal kunnen binden. dat is prima voor een premier, maar van een politiek leider verwacht ik dat hij kleur bekent, eigen opvattingen heeft, normen en waarden.” Over Brinkman's pogingen om wel degelijk ideologische redevoeringen te houden zegt Klop: “dan riekt het al gauw naar truttigheid en fatsoensrakkerij.”

Klop's kritiek op de beoogd CDA-leider is des te opmerkelijker omdat Brinkman tijdens zijn ministerschap van WVC (1982-1989) door zijn ideeen over de zorgzame samenleving nog geregeld beschouwd als een echte partij-ideoloog. Klop kritiseert nu het de eerste twee kabinetten-Lubbers (1982 - 1989) wegens de “te boekhoudkundige” houding: “Het was snoeien en bezuinigen en lag te weinig in de sfeer van het teruggeven van verantwoordelijkheden aan de samenleving.”