Brazauskas

VILNIUS, 27 NOV. Algirdas Brazauskas, wiens voormalige communisten een overwinning boekten bij de onlangs gehouden parlementsverkiezingen in Litouwen, is tot voorzitter van het parlement en daarmee tot fungerend president gekozen. (AFP)