Verbod op contacten Israeliërs en PLO wordt ingetrokken

TEL AVIV, 26 NOV. Op voorstel van premier Yitzhak Rabin heeft het Israelische veiligheidskabinet gisteren besloten de omstreden wet die contacten tussen Israelische staatsburgers en de PLO strafbaar stelt ongedaan te maken.

Minister van justitie David Liba'i zal volgende week een wetsontwerp dienaangaande bij de Knesset, het parlement, indienen. Hij verduidelijkte gisteren dat dit geenszins betekent dat Israel de PLO niet langer als een terroristische organisatie beschouwt. Van legitimatie van onderhandelingen tussen Israel en de PLO is volgens deze bewindsman evenmin sprake. Contacten tussen Israeliërs en PLO'ers die de veiligheid van de staat Israel in gevaar brengen, blijven volgens het nieuwe wetsvoorstel strafbaar.

De Israelische vredesactivist Abie Nathan heeft op grond van de uit 1986 daterende Likud-wet enkele maanden in de gevangenis doorgebracht. De aangekondigde intrekking van deze wet was een punt uit het programma waarmee de Arbeidspartij de afgelopen zomer de verkiezingsstrijd tegen Likud inging.

Vanuit de parlementsfractie van de Arbeidspartij stond Rabin onder zware druk deze verkiezingsbelofte in te lossen. Volgens politieke kringen in Jeruzalem hield Rabin de wetswijzing aanvankelijk tegen uit vrees dat daardoor de weg vrij wordt voor hervatting van de dialoog tussen de VS en de PLO.

Volgens het blad Hadashot is er als gevolg van de ontwikkelingen in het vredesproces sprake van een nieuwe Israelische tactiek ten opzichte van de PLO. De voorgestelde wetswijziging is een aanwijzing dat Jeruzalem uit is op informele toenadering tot de PLO in Tunis en het PLO-leiderschap in de bezette gebieden en zelfs positief staat tegenover hervatting van de dialoog tussen de VS en de PLO. Hadashot meldt vandaag dat premier Rabin in besloten kring de nadruk heeft gelegd op de gematigdheid van Abu Mazen, nummer twee in de PLO-leiding. Eerder deze week zei Rabin tegenover Franse journalisten dat Yasser Arafat de vrede in de weg staat maar dat er in Tunis ook realistische elementen zijn.

Israel heeft vandaag ook aangekondigd om humanitaire redenen duizend Palestijnen uit de Arabische wereld die zich onwettig in bezet gebied ophouden niet uit te wijzen. Politici van de nationalistische oppositie liepen vanmorgen onmiddellijk storm tegen deze beslissing omdat dit naar hun zeggen het begin is van de uitvoering van het "Palestijnse recht op terugkeer'.

Zowel de voorgestelde wijzing van de anti-PLO wet als het besluit de duizend Palestijnen niet uit te wijzen is een duidelijk signaal aan het Palestijnse leiderschap (PLO en in de bezette gebieden) dat Israel serieus wil onderhandelen over het opzetten van Palestijns zelfbestuur, als interimoplossing voor drie jaar. De bekendmaking van deze opvallende besluiten valt samen met het bezoek van de Franse president François Mitterrand, die in Jeruzalem meteen heeft aangedrongen op onderhandelingen met de PLO en de stichting van een Palestijnse staat.

    • Salomon Bouman