Ter Veld: regeling voor mijnwerkers met stoflongen

DEN HAAG, 26 NOV. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) is bereid nog dit jaar een regeling te treffen voor de ongeveer 350 oud-mijnwerkers met stoflongen, aan wie in het verleden ten onrechte een uitkering op grond van de Ongevallenwet is geweigerd.

Ter Veld heeft de Tweede Kamer gisteren laten weten dat zij hierover snel gaat overleggen met de Limburgse stuurgroep die de zaak van de mijnwerkers heeft onderzocht en met het kabinet. Zij geeft nog niet aan hoe de regeling er volgens haar uit moet gaan zien. De mijnwerkers zijn arbeidsongeschikt geworden als gevolg van silicose (stoflongen), maar zij kregen geen Ongevallen-uitkering omdat destijds bij hen niet kon worden aangetoond dat hun ziekte voortkwam uit hun beroep. Veelal werd ten onrechte de diagnose astma of bronchitis gesteld. Zowel de Limburgse stuurgroep als de Gezondheidsraad heeft onlangs een rapport uitgebracht dat aangeeft dat er destijds verkeerde conclusies zijn getrokken. De stuurgroep heeft aangegeven dat de mijnwerkers recht hebben op een vergoeding die neerkomt op ongeveer 20.000 gulden netto. De Kamer spreekt donderdag met de staatssecretaris over dit rapport.