Techniekgeschiedenis

Met veel genoegen hebben wij kennis genomen van het artikel van Dick van Eijk in W&O op 12 november. De inhoud van het geschrevene is volledig in overeenstemming met onze bedoelingen bij het maken van de studie over en de publikatie van onze serie boekwerken over de "Geschiedenis van de Techniek in Nederland.'

Echter de kop "Techniekgeschiedenis maar niet voor technici' waarmee dit verhaal wordt gesierd, lijkt helemaal nergens op. Dat onze boekwerken niet voor technici zijn gemaakt is helemaal niet waar en de belangstelling van de technici voor onze publikaties is daarmee niet in overeenstemming. Juist ook voor technici is het van belang om de relaties en consequenties van technische innovaties op het maatschappelijk gebeuren te leren kennen.

    • Ir. W.J. Wolff
    • Voorzitter Stichting Historie der Techniek