Staatsbosbeheer

Naar aanleiding van het artikel "Slikken en Gorzen' (NRC Handelsblad, 12 november) en de reactie erop van Kees Piël (16 november): de slikken van Flakkee worden niet beheerd door Natuurmonumenten maar door Staatsbosbeheer, onder verantwoordelijkheid van het Natuur en Recreatieschap de Grevelingen.

Dit schap is een samenwerkingsverband van rijk, provincie en gemeenten. Vreemd dat redacteur Kees Caljé bij zijn tocht over de slikken geen borden van Staatsbosbeheer heeft gezien, die moet hij toch zeker gepasseerd zijn. Mogelijk was hij zo onder de indruk dat hij er geen oog voor had.

    • A.J. Jansen