Regio wil overslaan oorlog Bosniëvoorkomen

ANKARA, 26 NOV. Op een bijeenkomst in Istanbul hebben tien landen de VN gisteren opgeroepen vredestroepen naar het voormalige Joegoslavië te sturen om te voorkomen dat de oorlog in Bosnië-Herzegovina overslaat naar de aangrenzende gebieden. De oproep van de tien, Turkije, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Albanië, Macedonië, Slovenië, Kroatië, Italië en Oostenrijk, gaat een stap verder dan het recente besluit van de Veiligheidsraad van de VN op basis waarvan militaire waarnemers in Macedonië worden gestationeerd.

Op de Balkan groeit de angst dat als de Serviërs hun etnische schoonmaak in Bosnië-Herzegovina hebben afgerond, het conflict zal overslaan naar Kosovo, Vojvodina, Sandjak en wellicht Macedonië. Zo'n ontwikkeling zou de omringende landen - ieder met eigen minderheden - dwingen zich actief in de strijd te mengen.

Juist om dit te voorkomen dringt Turkije al maandenlang aan op een beperkt militair ingrijpen in het voormalige Joegoslavië. Verder vindt Turkije dat het wapenembargo voor Bosnië-Herzegovina moet worden opgeheven zodat de (moslim-)bevolking zich tegen de Serviërs te weer kan stellen. Deze voorstellen hebben tot nu toe weinig gehoor gevonden in de VN en andere internationale kringen. Pogingen om de Serviërs op andere manieren tot rede te brengen hebben evenwel ook niets uitgehaald, zodat Turkije nu de landen in de regio heeft opgeroepen de handen ineen te slaan en elkaar in de toekomst regelmatig te consulteren over de situatie op de Balkan.

De grote afwezige in Istanbul - naast Servië - was Griekenland. Athene heeft er grote moeite mee dat Turkijes regionale machtspositie groeit, deels ten koste van Griekenland dat in het algemeen al kampt met prestigeverlies. Daarnaast heeft Griekenland problemen met het buurstaatje Macedonië. De conferentie riep de internationale wereld gisteren juist op Macedonië te erkennen.