Rechtmatig

Mijn persoonlijke gevoelens over de invulling door de huidige VPRO van zijn zendtijd laat ik buiten beschouwing, ik bepaal mij tot de constatering, dat de betekenis van de letters V en P er niet in terug te vinden is.

Toch pretendeert de omroep de rechtmatige voortzetting te zijn van de V.P.R.O. (met puntjes), in de jaren vóór 1968 het pionierswerk in onze radiowereld van mensen als Nicolette Bruining, Spelberg en De Koning. Formeel gezien was het rechtmatige te verdedigen.

In een recente recapitulatie van zijn geschiedenis gaf de VPRO evenwel onomwonden het woord "coup' te horen. Dat zet de rechtmatigheid, zo niet juridisch dan toch wézenlijk op losse schroeven. Velen met mij zullen zich afvragen, of niet een naamswijziging van deze omroep de gentlemanlike, zo men wil sportieve consequentie zou zijn van het inzicht, dat de gedaanteverwisseling aan een coup te danken was. De verdwenen puntjes zouden samen, denkbeeldig, een eerlijke punt-op-de-i kunnen vormen. Rechtmatigheid zonder rechtvaardigheid siert een rechtsstelsel niet. De weegschaal vraagt in een beschaafde samenleving een subtiel gebruik.

    • Mr J. van Leeuwen