Peking maant Parijs verkoop Mirages aan Taiwan te annuleren

PEKING, 26 NOV. China heeft van Frankrijk geëist dat het de levering van 60 Mirages 2000-5 aan Taiwan ongedaan maakt. Peking geeft daarmee te kennen dat de Frans-Taiwanese transactie een voldongen feit is. De Franse ambassadeur in Peking, Claude Martin, is vandaag op het ministerie van buitenlandse zaken ontboden om een “zeer sterk” protest in ontvangst te nemen.

De Chinese onderminister van buitenlandse zaken Tian Zengpei vertelde Martin dat “China diep geschokt en gekrenkt is door het feit dat Frankrijk ondanks krachtig verzet van de Chinese zijde toch het contract om Mirage-jagers aan Taiwan te leveren heeft doorgezet”.

“Door Franse bedrijven toe te staan geavanceerde gevechtsvliegtuigen aan Taiwan te verkopen hebben de Fransen openlijk de principes waarop de diplomatieke betrekkingen rusten geschonden, heeft Frankrijk zich grovelijk gemengd in de Chinese binnenlandse aangelegenheden, ernstige inbreuk gemaakt op de Chinese soevereiniteit en China's beleid van vreedzame hereniging met Taiwan ondermijnd”, aldus de Chinese onderminister.

Verwijzend naar de Franse levering van (onbewapende) fregatten in 1991 zei Tian dat Frankrijk voortdurend problemen en obstakels heeft gecreëerd. Tian eiste ten slotte dat Frankrijk het contract herroept. “Als Frankrijk het verkiest om de krachtige oppositie van China te negeren en China's veiligheid in gevaar te brengen, heeft China geen andere keus dan krachtig te reageren. Frankrijk zal volledig verantwoordelijk worden gehouden voor alle ernstige gevolgen die daaruit voortvloeien”.

Het protest is grotendeels identiek aan de protesten die Nederland in december 1980 voorgelegd kreeg naar aanleiding van de voorgenomen levering van onderzeeboten aan Taiwan, maar er is een belangrijk verschil: China zei toen niet dat zijn veiligheid bedreigd werd door de twee onderzeeërs. Kennelijk worden 60 Mirages als meer bedreigend ervaren. Diplomaten en politieke waarnemers betwijfelen echter of de Franse ambassadeur naar huis zal worden gestuurd, zoals de Nederlandse ambassadeur eind februari 1981.

De Chinese regering heeft op dit moment veel buitenlands politieke problemen tegelijk op haar bord: de leverantie van Amerikaanse F 16's, de Clinton-factor, de confrontatie met Londen over Hongkong, de Mirages.

Op de vraag waarom de Amerikaanse ambassadeur drie maanden na de toestemming voor de levering van 150 F 16's aan Taiwan nog in Peking is en of Frankrijk en Nederland niet ongelijk worden behandeld zei woordvoerder Wu Jianmin van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken dat China's verzet tegen wapenleveranties door alle landen, groot of klein, consistent en krachtig is: “Wij vragen de Amerikaanse regering nog steeds om haar verkeerde beslissing om Taiwan de F 16's te leveren te herroepen”.

    • Willem van Kemenade