Partijen Tadzjikistan sluiten vredesakkoord

MOSKOU, 26 NOV. De strijdende partijen in de voormalige Sovjet-republiek Tadzjikistan zijn gisteren overeengekomen een einde te maken aan de gevechten van de afgelopen maanden. De leiders van de verschillende partijen zetten hun besprekingen, die worden gehouden in de noordelijke stad Chodjant, vandaag voort over de concrete details van de vredesregeling.

De voorzitter van het parlement, Imimali Rachmonov, legde gisteravond een plechtige verklaring af na de besprekingen met de leiders van de strijdende groepen. Daarna werd een minuut stilte in acht genomen voor de doden die gevallen zijn in de zes maanden durende burgeroorlog. De voorzitter van het parlement vroeg daarop de aanwezige leiders van de tegenover elkaar staande groepen zich publiekelijk met elkaar te verzoenen, hetgeen tot emotionele taferelen leidde. Het parlement besloot de dag van vandaag tot "de dag van de vrede' uit te roepen. “Wij hebben de vrede geaccepteerd om het land te redden en een einde te maken aan de slachtpartij”, aldus Esmat Abiboellah, een van de leiders van het Democratische Volksfront, de coalitie van islamitische en democratische krachten. Rolan Babajev, een van de leiders uit Koeljab, verklaarde eveneens al lange tijd voorstander geweest te zijn van een vredesregeling. Wel eiste hij dat het Democratische Volksfront de blokkade van Doesjanbe opheft en de spoorverbinding met Oezbekistan heropent.

In mei van dit jaar nam een door moslims geleide coalitie de macht over van de communisten. Vorige week hernamen de communisten hun greep op het land tijdens een parlementsvergadering in Chodjzant en werd Rachmonov, afkomstig uit Koeljab, tot voorzitter van het parlement en daarmee tot fungerend president gekozen. (AFP)