Otra handhaaft winstprognose

De technische groothandelsgroep Otra te Amstelveen heeft bekend gemaakt dat de omzet in de eerste negen maanden van het boekjaar ten opzichte van 1991 is gestegen met 13 procent.

Voor het jaar 1992 wordt een netto winst verwacht ongeveer gelijk aan de 81,4 miljoen gulden van vorig jaar, voor dit jaar te verhogen met een incidentele bate van ongeveer 5 miljoen gulden.