Oosteuropese interesse voor Opec

WENEN, 26 NOV. Tijdens de bijeenkomst van de organisatie van olie exporterende landen (Opec) in Wenen is gisteren lichte verwarring ontstaan over de aanwezigheid van een delegatie uit Rusland en Kazachstan. Een Opec-woordvoerder heeft bevestigd dat de delegatie schriftelijk bij secretaris-generaal Subroto heeft geïnformeerd naar de verplichtingen die met het Opec-lidmaatschap samenhangen. Iran zou hebben voorgesteld de twee landen op de volgende twee Opec-vergaderingen als waarnemer toe te laten.

Als Rusland en Kazachstan, de twee grootste olieproducenten van de voormalige Sovjet-Unie, zich aansluiten bij de Opec zou dat de machtsverhoudingen binnen het kartel ingrijpend veranderen. Rusland is na Saoedie-Arabië de grootste olieproducent ter wereld. Maar aansluiting bij een kartel gaat lijnrecht in tegen het principe van vrije markt economie dat de meeste GOS-staten tegenwoordig aanhangen. Het verenigt zich ook niet met het zogeten "plan-Lubbers' om in ruil voor de levering van olie en gas de winning van die produkten in de GOS-staten met Westerse steun te moderniseren.

Subroto zei gistermiddag dat Opec haar olieproduktie in het eerste kwartaal van volgend jaar nog iets kan opvoeren vergeleken bij het huidige niveau. Subroto liet niets blijken van zorgen over de huidige overproduktie en de dalende olieprijs. Niettemin blijft een aantal lidstaten van Opec onder aanvoering van Algerije aandringen op een onmiddellijke produktieverlaging om de prijs te steunen. Olieminister Al-Attiyah van Qatar pleitte gisteren voor een vermindering van 500.000 tot 750.000 vaten per dag. Terwijl Opec officieel vasthoudt aan haar richtprijs van 21 dollar per vat (159 liter) daalde de gemiddelde prijs van zeven Opec-oliesoorten deze week tot 18,49 dollar per vat.

Subroto zei dat volgens berekeningen van zijn secretariaat de produktie van de 13 Opec-landen samen in oktober ruim 25 miljoen vaten per dag bedroeg. In het volgende kwartaal stijgt de wereldvraag naar olie volgens het rapport van Subroto tot 66,48 miljoen vaten per dag als gevolg van het winterseizoen. De niet-Opec-landen leveren volgens de ramingen een aandeel van 40,84 miljoen vaten per dag, zodat er voor Opec in de eerste drie maanden van 1993 een aandeel van 25,64 miljoen vaten per dag overblijft.

Algerije heeft al laten blijken het niet eens te zijn met de berekeningen. Deze lidstaat verwacht dat de Westerse landen de komende maanden meer olie aan hun voorraden zullen onttrekken dan Opec aanneemt, waardoor het overschot zou toenemen. Volgens de nieuwsbrief Petroleum Intelligence Weekly is de wereldvoorraad in het derde kwartaal van dit jaar toegenomen tot 1,2 miljoen vaten olie per dag, een sterkere stijging dan normaal.

Vandaag bespreken de olieministers ook het besluit van Ecuador om het lidmaatschap van Opec op te zeggen. Ecuador zit in geldnood en kan de Opec-contributie niet meer betalen. Door contributieschuld van Irak en Ecuador vertoont de begroting van het Opec-secretariaat een fors tekort. Voor de Oostenrijkse televisie zei dr. Subroto dat hij de kosten wil drukken, onder andere door het kantoor, waarvoor hij jaarlijks 2,72 miljoen gulden huur moet betalen, te vervangen door een kooppand.