Nederland zal aandringen op erkenning Macedonië

DEN HAAG, 26 NOV. Nederland zal zich op de topconferentie van de EG, die in december in Edinburgh wordt gehouden, sterk inzetten voor erkenning van Macedonië. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) deed die toezegging bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer onder sterke druk van een meerderheid. Deze wil erkenning van Macedonië tegen de wil van het dwarsliggende Griekenland doorzetten.

Athene heeft binnen de EG de erkenning tot nu toe tegengehouden, omdat het niet eens is met de naam Macedonië, die aansluit bij de Griekse landstreek van die naam. De Grieken zijn bang, dat de voormalige Joegoslavische republiek aanspraken zal gaan maken op het Griekse Macedonië.

Volgens de minister is nu de eerste zorg hoe verdere verslechtering en destabilisering van de situatie in Macedonië kan worden voorkomen. Dat geldt in het bijzonder voor het gevaar van oplaaiend geweld met kans op een burgeroorlog. Zowel de Kamer als de minister verwelkomden dan ook het besluit van secretaris-generaal Boutros Ghali van de Verenigde Naties om een waarnemersmissie naar Macedonië te zenden. Deze moet bekijken of een VN-vredesmacht effectief kan zijn in de republiek die zich heeft afgescheiden van Joegoslavië.

Van den Broek wees er daarbij op, dat wanneer Nederland zo sterk aandringt op het zenden van een VN-vredesmacht naar Macedonië (en ook naar Kosovo), het ook gevraagd kan worden daarvoor troepen te leveren. Hetzelfde geldt voor het vliegverbod boven Bosnië-Herzegovina, waarvan de Tweede Kamer nu wil dat dit dwingend wordt opgelegd. Ook dat zou ertoe kunnen leiden dat Nederland wordt gevraagd dat verbod mede te controleren. De minister ging niet op de mogelijkheden in, maar enkele maanden geleden werd in dit verband ook al gesproken over inzet van een Nederlands squadron F16's.