EG-onderzoek naar dumping tv's

ROTTERDAM, 26 NOV. De Europese Commissie begint een onderzoek naar de dumping van kleurentelevisies afkomstig uit Azië. De Europese fabrikanten, waaronder Philips en Thomson, hadden deze zomer om een dergelijk onderzoek gevraagd.

Het Commissie-onderzoek richt zich op toestellen uit Turkije, Singapore, China, Maleisië, Zuid-Korea en Thailand. In een later stadium kunnen ook Japan en Hongkong bij het onderzoek worden betrokken als blijkt dat de onderdelen voor de machines uit die landen komen en in Aziatische buurlanden worden geassembleerd. Ironisch genoeg is het onderzoek ook gericht tegen vestigingen van Philips en Thomson in Singapore.

De klacht over de dumping van kleurentelevisies werd ingediend door een alliantie van Europese producenten, de Society for Coherent Anti-dumping Norms (SCAN). De Europeanen zijn van mening dat de Aziatische concurrentie de Europese markt bederft door haar produkten hier tot 70 procent onder de kostprijs aan te bieden.

Volgens de anti-dumping-regels van de EG kan een Europese bedrijfstak aanspraak maken op speciale heffingen waarmee de prijzen van geïmporteerde produkten kunstmatig worden verhoogd. Er is sprake van dumping als niet-Europese produkten in de Gemeenschap worden afgezet tegen prijzen die lager liggen dan in het land van herkomst. Verder moeten de Europese producenten aantonen dat dumping aanmerkelijke schade veroorzaakt in hun bedrijfstak en dat daardoor het belang van de EG wordt geschaad.

De cijfers waarmee de producenten hun klacht onderbouwen geven een onthullend beeld van de crisis in de Europese tv-industrie. Volgens de klacht is de werkgelegenheid in deze industrietak sinds 1989 met 12 procent gedaald. De EG-producenten hebben op hun "thuismarkt' aanzienlijk terrein moeten prijsgeven: hun marktaandeel daalde in twee jaar van 68 tot 63 procent. De aangeklaagde ondernemingen hebben een marktaandeel van 26 procent bemachtigd in 1991, vergeleken met slechts 15 procent in 1989.

Volgens Scan hebben de zes landen hun import van kleurentv's van 15,5 centimeter en groter in drie jaar tijd flink opgevoerd. In 1988 waren het er nog iets meer dan twee miljoen stuks, vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 5,6 miljoen met een waarde van 1,85 miljard gulden. Onder de aangeklaagde fabrikanten zijn Dae Woo, Goldstar en Samsung (Zuid-Korea) en Matsushita en Sony TV Video uit Malaysia. Andere zijn Hitachi en Toshiba uit Singapore en Thai Toshiba.