Discussies in Nederland over de schrijfwijze van ...

Discussies in Nederland over de schrijfwijze van "ecologie' (oecologie) dragen niet bij tot de samenhang van het onderzoek en gaan voorbij aan de internationalisering van de wetenschap.

Anja J.C. Sinke, LU Wageningen.

Arbeidstijdverkorting (ATV) gedraagt zich volgens de tweede hoofdwet van de thermodynamica: arbeid, ongeacht de duur, vult de dag zoals natuurlijke processen verlopen in een richting van toenemende entropie.

H.J. Brons, LU Wageningen