Dienstenbond wil "etage'-CAO voor financiële dienstverlening

ROTTERDAM, 26 NOV. De Dienstenbond FNV wil voor de werknemers in de financiële dienstverlening een nieuw soort collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afsluiten. In een discussienota pleit de bond voor centrale afspraken, die vervolgens in de bedrijven of op de afdelingen worden ingevuld.

Tijdens het symposium "De CAO is dood, lang leve de CAO' presenteert de dienstenbond morgen deze zogenaamde etage-CAO. Opzet is een raamovereenkomst voor de financiële dienstverlening, welke bindend is voor het bankbedrijf, het verzekeringswezen en de ziekenfondsen. De drie sectoren tellen in totaal 158.000 werknemers, waarbij het bankbedrijf het grootste deel voor zijn rekening neemt.

De vakbond wil onder meer afspraken maken over de inkomens- en loonontwikkeling en het deel van de loonkosten dat in de bedrijven zelf kan worden besteed, op centraal niveau vastleggen. Afspraken over bij voorbeeld kinderopvang, werkdruk en aangepaste werktijden zouden in de ondernemingen moeten worden gemaakt. In de discussienota staat duidelijk dat vakbonden en centrale ondernemingsraden niet voor deze decentrale afspraken zorg dragen. De Dienstenbond FNV meent dat dit “praktisch al onmogelijk is” en dat het de werknemers nog verder zou vervreemden van hun eigen arbeidsvoorwaarden.

Wie de invulling van deze secundaire arbeidsvoorwaarden dan wel moet gaan regelen, blijft vooralsnog onduidelijk. Bestuurder H. Nooten, opsteller van de discussienota: “De werknemers en hun directe chef zouden in het werkoverleg tot overeenstemming kunnen komen. Daarvoor moet de bond wel zorgen dat ze haar leden inhoudelijk ondersteunt.” Komen de medewerkers van de diverse ondernemingen niet tot goede afspraken, dan treedt automatisch de centrale overeenkomst in werking.

De Dienstenbond FNV meent dat het huidige systeem van CAO's voor de drie verschillende sectoren niet meer voldoet. De grenzen tussen banken en verzekeraars vervagen en er ontstaan grote fusies tussen beide sectoren. Daarbij kennen de banken en het verzekeringswezen verschillende, eigen arbeidsvoorwaarden. Fusies tussen ondernemingen uit deze sectoren leidden tot verschillende arbeidsvoorwaarden binnen één bedrijf. Daarnaast zijn opleidingen en scholing nog steeds specifiek gericht op het werken binnen de eigen organisatie. Een werknemer die wil overstappen naar een andere sector binnen de financiële dienstverlening, ondervindt veel moeiljkheden.