De Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel ...

De Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel (Gatt) is een verzameling regels voor de internationale handel en de naam van de in Genève gevestigde handelsorganisatie die over naleving van deze regels waakt. Het eerste akkoord over deze regels kwam tot stand in 1948, in een poging om de wereldeconomie, in een depressie door de Tweede Wereldoorlog, vlot te trekken.

In de verscheidene besprekingsrondes over deze handelsregels die sindsdien zijn gehouden zijn de gemiddelde importtarieven gedaald van 40 naar 5 procent. Mede daardoor steeg de waarde van de internationale handel van 57 miljard dollar in 1947 tot 3.500 miljard dollar in 1992. De huidige ronde kreeg de naam "Uruguay-ronde' naar het land waar het overleg in 1986 begon.

Voor de datum van 23 december die Gatt-directeur Dunkel voor ogen zou hebben als deadline voor afronding van deze ronde moet nog het een en ander worden besproken: in de dienstensector (bankwezen, scheepvaart, telecommunicatie etc.) moeten nog enkele besluiten worden genomen, alsmede op het gebied van de handelsregels (bijvoorbeeld tegen dumping). Voor de Derde wereld is overeenstemming over de export van textielprodukten en de namaak van produkten van belang. Ook over de importtarieven (bijvoorbeeld voor landbouwprodukten), die gemiddeld met 30 procent omlaag moeten, bestaat nog geen volledige overeenstemming. Ten slotte zal in Genève gesproken worden over versterking van de Gatt zelf dat beter in staat gesteld moet worden om handelsconflicten te beslechten.