Conflict in vakbond over Hoogovens

ROTTERDAM, 26 NOV. Leden van de Industriebond FNV bij Hoogovens, hebben ernstige kritiek op het optreden van hun bestuurder J. Schalkx.

De vakbondsbestuurder zou tijdens de onderhandelingen over de reorganisatie bij Hoogovens te makkelijk akkoord zijn gegaan met de verplichte Vut voor oudere werknemers en met dwang bij outplacement: werknemers worden gedwongen een baan buiten Hoogovens te aanvaarden.

Ruim 132 leden van de FNV-bond hebben inmiddels een motie ingediend, waarin ze Schalkx om opheldering vragen. Deze zal zich aanstaande maandag tegenover zijn leden moeten verantwoorden. Dan wordt ook het principe-akkoord, dat de vakbonden en de directie van het staalbedrijf Hoogovens anderhalve week geleden afsloten, besproken. Wordt dit akkoord aangenomen, dan is de kans klein dat de Schalkx zal aftreden. “Maar wijzen de leden het akkoord af, dan zal er snel een motie volgen waarin staat dat hij moet vertrekken”, zegt kaderlid J. Rümpke.

Eerder weigerden de leden van de industriebond akkoord te gaan met een verplichting om werk buiten de poorten van Hoogovens te moeten aanvaarden. Ook keerden ze zich tegen een verplichting voor oudere werknemers om van de verschillende vertrekregelingen gebruik te moeten maken. Momenteel kent Hoogovens twee regelingen voor vervroegd uittreden, beide op vrijwillige basis.

De 132 kaderleden die de motie tegen Schalkx hebben ondertekend, vinden dat de bestuurder met het principe-akkoord het mandaat van zijn achterban met voeten heeft getreden. “Hij is niet met de inzet van de ledenvergadering de onderhandelingen ingegaan”, aldus Rümpke.

In het principe-akkoord dat Hoogovens en de vakbonden hebben bereikt, staat een aantal maatregelen dat het staalbedrijf uit het diepe dal moet trekken. Tijdens de zes onderhandelingsronden verdwenen de eerder aangekondigde duizend gedwongen ontslagen van tafel, maar de werknemers moesten hiervoor diep in de buidel tasten. Zo leveren ze de eindejaarsuitkering over 1993 in en storten ze de pensioenpremie volgend jaar in een apart fonds voor oudere personeelsleden.

De Industriebond FNV deed meer water bij de wijn. Van de 2.300 arbeidsplaatsen die binnen twee jaar verdwijnen, komen 500 à 600 mensen in aanmerking voor werk buiten Hoogovens. Werknemers voor wie eind 1993 nog geen baan is gevonden, blijven wel op de loonlijst van het staalbedrijf staan. De medewerker die het aangeboden werk blijft weigeren, wordt eind 1994 alsnog ontslagen. Ook zullen vakbonden en Hoogovens “een dringend beroep doen” op oudere werknemers om vervroegd uit te treden. Weigert iemand, dan komt hij verplicht in aanmerking voor plaatsing buiten Hoogovens.

    • Yaël Vinckx