Commissie: akkoord met VS past binnen hervorming landbouw

BRUSSEL, 26 NOV. Naleving van het Europees-Amerikaanse landbouwakoord zal mogelijk problemen opleveren in de rundvleessector. Maar in grote lijnen blijft het akkoord binnen de grenzen die de EG-ministers van landbouw dit voorjaar hebben vastgelegd bij de hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, schrijft dit in een notitie aan de landbouwministers van de twaalf lidstaten. Daarin staat, en wordt met cijfers geïllustreerd, wat de EG-onderhandelaars Andriessen (buitenlandse handel) en MacSharry (landbouw) afgelopen vrijdagavond ook al zeiden toen ze het akkoord met de Amerikanen wereldkundig maakten: van de boeren in Europa worden niet meer offers gevraagd dan ze al moeten brengen krachtens de landbouwhervorming waartoe in mei in Brussel werd besloten.

Ondertussen gaan de protesten tegen de akkoord dat de Europese Commissie namens de EG heeft gesloten met Washington door, niet aleen in Frankrijk maar ook in België. De Belgische minister van landbouw sprak gisteren al zijn twijfels uit over het akkoord, dat vooral in Wallonië met zijn graanbedrijven nadelig zou uitvallen. Die uitgesproken bezorgdheid kon niet beletten dat ongeveer 200 boeren gisteravond actie voerden bij het huis van de minister in Izegem. Daarbij werden banden in brand gestoken en sneuvelden ruiten van de ministriële woning. Boeren had de minister Bourgeois 's ochtend ook al uit bed geschreeuwd om een petitie te overhandigen.

De Europese overkoepeling van boerenorganisatie COPA heeft de boeren uit de EG-lidstaten opgeroepen om volgende week in Straatsburg te komen protesteren als daar het Europese parlement vergadert. Volgens de COPA zullen door miljoenen banen verdwijnen als het akkoord met de Amerikanen niet worden tegengehouden. De Copa vraagt de landbouwministers om de Europese Commissie op het hart te drukken dat de economische, sociale en politieke consequenties van het akkoord goed te overwegen.

Gistermiddag vergaderden de leden van de Europese Commissie over het akkoord dat vorige week met de Amerikanen werd bereikt en dat onder andere bepaalt dat over een periode van 6 jaar de gesubsideerde export van landbouwprodukten met 21 procent moet verminderen. Volgens een woordvoerder in Brussel zal die eis geen problemen opleveren omdat de hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid al vermindering van de produktie beoogt.

Een uitzondering geldt evenwel voor de rundvleessector. Voor die sector geldt de EG-regel dat Brussel overschotten opkoopt als de marktprijs onder een bepaald niveau zakt. Bij de hervorming van het landbouwbeleid worden de mogelijkheden van die zogeheten interventie-regeling beperkt. Maar het is nog maar de vraag of die beperking voldoende zal zijn om een zodanige produktie-beperking te realisteren dat de overschotten voldoende afnemen om de gesubsidieerde export met 21 procent te doen verminderen. In Brussel rekent men er op dat daarom aanvullende maatregelen nodig zullen zijn''.

Niet bekend