"Buitenlandse tussenpersoon op Damrak'

AMSTERDAM, 26 NOV. Buitenlandse handelaren moeten gemakkelijker toegang tot de Amsterdamse effectenbeurs krijgen. Dat zegt drs. B.F. baron van Ittersum, voorzitter van de Vereniging voor de Effectenhandel, in een interview met het VNO-blad Onderneming.

Volgens Van Ittersum is een dergelijke versoepeling een stap die gezet kan worden in reactie op het rapport van adviesbureau McKinsey over de concurrentiepositie van de beurs. Uit dat rapport blijkt dat Amsterdam snel marktaandeel verliest aan de beeldschermenhandel in Londen (Seaq). Nog maar 33 procent van de bloktransacties (pakketten aandelen met een waarde van meer dan 1 miljoen gulden) lopen via Amsterdam. Als hoofdoorzaak noemen de onderzoekers de toegenomen concurrentie van buitenlandse intermediairs (banken en commissionairs), die goedkoper werken en de markt actiever bewerken.

Volgens Van Ittersum zal de liquiditeit die nu verloren dreigt te gaan, terugkeren als de buitenlandse bemiddelaars toegang krijgen op Nederlandse beurs. “Wij eisen nu dat elke intermediair een Nederlandse vestiging heeft. We moeten onderzoeken of die eis van kracht moet blijven”, aldus de beursvoorzitter.

Hij verwacht dat de extra concurrentie die Nederlandse intermediairs zullen ondervinden als gevolg van de komst van de buitenlandse effectenhuizen hen zal dwingen de kosten te verlagen, actiever te worden en meer kapitaal in te zetten. Londense huizen nemen bij voorbeeld vaak zelf al grote posities in Nederlandse aandelen. “Dat past kennelijk slecht in de Nederlandse cultuur. Banken zijn beducht voor het aanhouden van effectenposities vanwege de grote risico's die daaraan zouden kleven. Ik vraag me af of dat terecht is. Ik zou wel eens een vergelijking willen zien van de effectieve gerealiseerde verliezen op effectenportefeuilles en die op kredieten”, aldus Van Ittersum.

Op 3 december praat het beursbestuur, waarin de leden van de Amsterdamse effectenbeurs (banken, commissionairs en hoeklieden) zitting hebben, verder over de aanbevelingen uit het McKinsey-rapport.