België vervoerde plutonium per vliegtuig naar Schotland

BRUSSEL, 26 NOV. België heeft eind vorig jaar en begin dit jaar radioactief materiaal per vliegtuig naar het Schotse Dounreay laten overbrengen. Minister Onkelinkx (volksgezondheid en milieu) heeft dat gisteren in het Belgische parlement meegedeeld.

Eerder deze maand onstond in Duitsland ongerustheid over het voornemen om radioactief materiaal - oorspronkelijk bedoeld als brandstof voor de snelle-kweekreactor in Kalkar - per vliegtuig te vervoeren naar de snelle-kweekreactor in Dounreay. Minister Onkelinkx antwoordde gisteren op Kamervragen dat zij niet wist of de Duitse luchttransporten over Belgisch grondgebied zouden gaan en dat zij ook niet over mogelijkheden beschikte om ze eventueel tegen te houden.

Tot verrassing van de Kamer voegde de minister er aan toe dat eind december vorig jaar en begin januari dit jaar vanaf de nationale luchthaven Zaventem vijf luchttransporten zijn uitgevoerd van radioactieve plutoniumstaven. In totaal ging het om ongeveer 200 staven; per vlucht werd ongeveer 10 kilo plutonium vervoerd.

Evenals in het Duitse geval waren de Belgische plutoniumstaven bedoeld voor de nooit in werking getreden kweekreactor in Kalker.