Ahrend blijft blok aan been van Bührmann

Het gaat niet goed met de grafische- en verpakkingsindustrie. En als het slecht gaat met de grafische- en verpakkingsindustrie gaat het minder goed met Bührmann-Tetterode (BT). Overmoedige beleggers telden nog in mei 53,70 neer voor een aandeel BT. Toen langzamerhand bleek dat de winst van het concern over dit jaar - buitengewone lasten uitgezonderd - zal halveren, halveerde de koers mee. Vanmorgen deed BT 28,20.

De laatste taxatie voor de nettowinst van BT komt van Barclays de Zoete Wedd, en bedraagt 92 miljoen gulden over 1992. Daarmee is het concern terug op het winstniveau van 1986.

Het is was al geen geheim dat de enorme Heidelberg-drukpersen, die BT traditioneel in Europa verkoopt, de laatste jaren minder goed draaien. De slump in de grafische industrie is daar een voorname oorzaak van. Ook de recente devaluaties van lire en peseta, twee valuta waarin BT de persen afzet, verkrappen de marges voor het concern. Minstens zo belangrijk is de toegenomen concurrentie uit met name Japan. Daar deinzen fabrikanten er niet voor terug enorme drukpersen 20.000 kilometer overzee te vervoeren, om ze vervolgens op de Europese markt tegen lage prijzen - het woord dumpen is al gevallen - af te zetten. De terugslag in de grafische tak van BT was in het eerste halfjaar de hoofdschuldige van de de winstdaling. Sinds het laatste kwartaal is er in de vorm van de verpakkingspoot een handlanger bij gekomen.

De kosten voor herstructureringen zijn een derde reden waarom de nettowinst van BT dit jaar laag uitvalt. De veranderingen die het concern sinds het vertrek van de voormalige bestuursvoorzitter Overwater doorvoert, komen naar verluidt maar moeilijk op gang, terwijl de jongere garde in het concern juist staat te trappelen om het roer structureel om te gooien. De jonge Turken hebben daarbij eerst nog af te rekenen met een voorname erfenis uit het Overwater-tijdperk: het door de voormalige bestuurder zwaarbevochten belang van 46 procent in de kantoorinrichter Ahrend. Naast de winstdaling bij BT moet worden gevreesd voor een nieuwe tegenvaller voor het concern, nu ook de koers van Ahrend sinds ultimo 1991 is gedaald van 112 gulden naar 81,50 gulden vandaag. In 1991 werd op het pakket Ahrend al 45 miljoen gulden afgewaardeerd.