Achterban CDA verdeeld over ingreep in WAO

DEN HAAG, 26 NOV. De achterban van het CDA is verdeeld over de opstelling van haar fractie in de Tweede Kamer over de WAO. Verschillende afdelingen vinden dat zij te zeer vasthoudt aan het voorstel van het kabinet.

Het kabinet wil de uitkeringen van mensen die nu in de WAO zitten en jonger zijn dan 50 jaar bevriezen. De Kamerkring Amsterdam zal zaterdag tijdens een partijraad van het CDA in Arnhem voorstellen de bevriezing van tafel te halen. Het CDA-bestuur zal het amendement ontraden. Het is de vraag of het voorstel een meerderheid zal halen. Amsterdam is de enige afdeling die een dergelijk amendement heeft ingediend. Wel staan andere afdelingen, zoals die van Rotterdam, Brabant en Groningen, positief tegenover het voorstel

De partijverhoudingen in het CDA zijn onoverzichtelijk, omdat niet duidelijk is of degenen die de bestaande gevallen willen beschermen extra hard willen ingrijpen in de uitkering voor nieuwe WAO-gevallen. Brabant voelt wel voor deze combinatie.

Ook fractievoorzitter Brinkman heeft enkele keren voor deze optie gepleit. Hij deed dit tot nu toe voornamelijk als dreigement in de richting van coalitiepartner PvdA. Die wil, gesteund door VVD, D66 en Groen Links, de bestaande gevallen beschermen. Het CDA, dat vasthoudt aan het kabinetsvoorstel om de uitkeringen van de huidige WAO-gevallen te bevriezen, beschouwt dit als "vreemdgaan' met de oppositie. Om de PvdA hiervan te weerhouden dreigde Brinkman op zijn beurt “vreemd te gaan” met de VVD door voor te stellen om de nieuwe gevallen harder aan te pakken.

Het aantal aanwijzingen neemt toe dat Brinkman, ook los van de handelwijze van het PvdA, veel voelt voor een combinatie van het beschermen van de oude gevallen en het harder ingrijpen in de nieuwe WAO-uitkeringen. Zo liet Brinkman onlangs op een bijeenkomst van de CDA-basisgroep sociale zekerheid merken dat de bevriezing hem “ook niet lekker lag”, aldus een verslag. De basisgroep vertegenwoordigt mensen met een uitkering die lid zijn van het CDA.

Vandaag pleit Brinkman in het NCW-magazine voor een basisstelsel voor onder meer de toekomstige WAO'ers. Daarin zou “de overheid een basisuitkering moeten garanderen, en daarbovenop moeten bedrijven of individuen zich aanvullend kunnen verzekeren.” In het rapport-Kolnaar dat een nieuw standpunt over de sociale zekerheid voorbereidt en waarover zaterdag wordt gestemd, wordt zo'n basisstelsel overigens afgewezen.