WOB

In de krant van 23 november (Nederland betaalde Frankrijk na gijzeling, pagina 3) is sprake van een WOB-bestuur.

Een dergelijk bestuur kent ons bestel niet. Door middel van een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur kunnen burgers pogen nog niet gepubliceerde stukken van overheidsinstanties ter beschikking te krijgen. Wordt zo'n verzoek afgewezen, dan is een beroep tegen die afwijzing mogelijk bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State.