Waigel: 12 miljard extra voor ex-DDR

BONN, 25 NOV. De Duitse regering zal 12 miljard mark extra uittrekken voor de Oostduitse economische ontwikkeling. Minister Waigel (CSU, financiën) maakte dat gisteren bekend.

Het geld, dat vooral is bedoeld is om het investeren in Oost-Duitsland met premies aantrekkelijker te maken, moet worden gevonden door bezuinigingen elders in de begroting.

Waigel uitte scherpe kritiek op de oppositionele SPD. De SPD moet, volgens hem, eindelijk ophouden om het steeds zo voor te stellen alsof Duitsland elk ogenblik failliet kan gaan. Daarvan is geen sprake, integendeel: bijna alle andere industriestaten staan er qua schuldenlast en begrotingstekort slechter voor dan de Bondsrepubliek hoewel die de kosten van de Duitse eenwording moet dragen.

Waigel zei dit tijdens de vierdaagse behandeling in de Bondsdag van de begroting-'93 en reageerde daarmee op kritiek van de SPD. Kritiek namelijk dat hij Duitsland “in een schuldenval zonder uitweg” leidt, een “financiële chaos” produceert en in feite met een begroting komt waarvan hij de cijfers zelf al bij voorbaat in twijfel trekt.

Met dat laatste doelde SPD-specialist Helmut Wieczorek op Waigels aankondiging dat hij over enkele weken al met een suppletoire begroting zal komen (namelijk als - rond kerst - duidelijk is hoe het zogenoemde Solidariteitspact voor de opbouw van Oost-Duitsland eruit ziet, over dat pact zijn de gesprekken met de sociale partners en de oppositie nog gaande). Volgens Waigel is de SPD al lange tijd welbewust doende om hem “geheime budgettaire gaten” en ook wel “schaduwbudgetten” te verwijten hoewel iedereen weet om welke uitgaven het gaat (onder meer: omstreeks 400 miljard mark in de komende jaren wegens de schulden van de te privatiseren spoorwegen, die van het Treuhand-instituut in Oost-Duitsland en de gevolgen van de kredietfinanciering ten behoeve van de vroegere DDR en Oost-Europa).

De begroting beloopt 435,5 miljard aan uitgaven (2,5 procent meer dan in '92) bij een financieringsbehoefte van 43 miljard. Dat tekort, dat op de kapitaalmarkt wordt gedekt, is onlangs met vijf miljard verhoogd wegens een nadere, conjunctureel-lagere, raming van de belastingopbrengst van circa 12 miljard (de resterende 7 miljard wordt, net als de suppletoire begroting van volgend voorjaar, via bezuinigingen gedekt).

    • J.M. Bik