VN-deskundigen trachten dam Montenegro te redden

GENEVE, 25 NOV. Deskundigen van de Verenigde Naties zijn ijlings onderweg naar een dam in Joegoslavië die door hoog water dreigt te breken, waardoor met lood, zink, insecticiden en ander gif vervuild water terecht dreigt te komen in rivieren die gebruikt worden voor drinkwater. Ook de Donau zou bij een dambreuk bedreigd worden door vervuiling.

De bijna 700 meter lange dam, die langs de Tara-rivier bij Mojkovac in Montenegro ligt, sluit een reservoir af waarin giftig afval wordt geloosd van nabijgelegen lood- en zinkmijnen. De dam werd twintig jaar geleden aangelegd, maar dreigt weg te spoelen door de hoge waterstand in de Tara.

Een team van de Verenigde Naties bezocht vorige week het gebied en sloeg onmiddellijk alarm. Hans Zimmermann, lid van het rampenbureau van de VN, noemde de situatie gisteren “buitengewoon gevaarlijk”. Veljko Padurovic, een plaatselijke functionaris, sloeg een minder paniekerige toon aan: “De toestand van de dam is niet zo ernstig, omdat het water inmiddels is gezakt en de herstelwerkzaamheden al begonnen zijn.” VN-functionarissen bevestigden de stelling van de Montenegrijnse autoriteiten dat er nog geen gif in de Tara terecht is gekomen.

De Europese Commissie heeft 143.000 gulden beschikbaar gesteld voor de herstelwerkzaamheden. De sanctiecommissie van de Verenigde Naties heeft toestemming gegeven om de middelen aan te voeren die voor het herstel noodzakelijk zijn. Tegen Servië en Montenegro zijn sancties van kracht wegens de oorlog in Bosnië. (AP)