Van der Giessen versterkt het vermogen

Scheepswerf Van der Giessen - De Noord (nieuwbouw en reparatie) heeft het eigen vermogen versterkt door het onderhands plaatsen van 50.000 nieuwe aandelen. De helft van het pakket is voor 105 gulden per stuk geplaatst bij Pierson Investeringsmaatschappij II. De andere helft zal voor 100 gulden per stuk worden geplaatst bij de Stichting Werknemersparticipatie G.N. (i.o.). Deze stichting mag de aandelen pas over vijf jaar verkopen. De uitgiftekoers is gebaseerd op de koers begin september toen deze plannen voor het eerst bekend gemaakt werden.

Het geplaatste aandelenkapitaal stijgt door deze transactie van nominaal 8,8 naar nominaal 13,8 miljoen gulden, aldus het plaatsingsbericht. Voor de nieuw uit te geven aandelen, die met ingang van boekjaar 1992 recht op dividend geven, zal een notering aan de Amsterdamse effectenbeurs worden aangevraagd.

De uitbreiding van het eigen vermogen houdt verband met de losmaking van de overheid. In september maakte Van der Giessen bekend dat de overheid zich als financier zal terugtrekken. De staat garandeerde via de Nederlandse Investeringsbank (NIB) rente en terugbetaling van leningen voor investeringen. Als tegenprestatie moest Van der Giessen twee derde van de winst aan de NIB afstaan. Deze verplichting komt te vervallen nu de overheid zich terugtrekt. ABN Amro en Bank Mees & Hope nemen de langlopende leningen van 26,9 miljoen gulden over en geven 6,7 miljoen gulden aan extra leningen. Na deze bekendmaking van deze regeling schoot de koers van Van der Giessen van 86 naar 112 gulden. Sindsdien is de koers na een paar dips doorgestegen naar 134 gulden.

De scheepswerf in Krimpen aan den IJssel, die vanwege de malaise in de scheepsbouw sinds 1976 geen dividend meer heeft uitgekeerd, verwacht dit jaar - mede door de regeling met de staat - af te sluiten met een hoger netto resultaat dan vorig jaar (416 duizend gulden). De eerste helft van dit jaar maakte het bedrijf al een netto winst van 543 miljoen gulden. De directie neemt aan dat de winst per aandeel zal stijgen nu Van der Giessen niet meer zoveel aan de overheid hoeft af te dragen.

Van der Giessen heeft in september aan de directie en leden van het management opties op 15.000 gewone aandelen versterkt. De uitoefenprijs is 100 gulden waardoor het aandelenkapitaal bij volledige uitoefening met maximaal (nominaal) 1,5 gulden zal stijgen. (Reuter)