V-raad VN overweegt vredesleger Macedonië

NEW YORK, 25 NOV. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft secretaris-generaal Boutros Boutros Ghali toestemming gegeven onmiddellijk een team van twaalf waarnemers naar Macedonië te sturen om te onderzoeken of het zinvol is eenheden van de VN-vredesmacht voor Joegoslavië in die republiek te stationeren. Volgens functionarissen van de VN gaat de missie nog voor het einde van deze week naar Macedonië.

De stap volgt op een verzoek daartoe van de president van Macedonië, Kiro Gligorov. Ook de twee voorzitters van de Joegoslavische vredesconferentie, de Amerikaan Cyrus Vance en de Brit Lord Owen, hebben geadviseerd om VN-mensen naar Macedonië te sturen om te verhinderen dat ook daar vijandelijkheden uitbreken tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Over de missie zei Boutros Ghali gisteren: “Hun onmiddellijke mandaat zou moeten zijn een bezoek aan de grensstreken van Macedonië met Albanië en Kosovo en een rapport voor te bereiden over de manier waarop een groter contingent VN-militairen en -politiemensen een bijdrage kan geven aan de versterking van de veiligheid en het vertrouwen in Macedonië”. De voorzitter van de Veiligheidsraad, de Hongaar Andras Erdos, zei dat geen van de vijftien leden bezwaar had aangetekend tegen Boutros Ghali's voorstel.

De voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de Bulgaar Stojan Ganev, heeft voorgesteld de ministers van buitenlandse zaken bijeen te roepen van de landen die deelnemen aan de Geneefse conferentie, niet alleen in verband met de aanhoudende strijd in Bosnië, maar omdat “de mogelijkheid dat het conflict zich uitbreidt naar Macedonië op een alarmerende wijze toeneemt”. (Reuter, AFP)