Speculeren op slagen van sanering bij Philips

AMSTERDAM, 25 NOV. Centurion is behalve de naam van de grote saneringsoperatie van Philips, nu ook de naam van een warrant (optiebewijs) waarmee op het welslagen van deze reorganisatie kan worden gespeculeerd. De Centurion Warrant is ontwikkeld door merchant bank Pierson, Heldring & Pierson naar aanleiding van “vraag uit de markt.” De warrant wordt niet door Philips uitgegeven.

De Centurion Warrant stelt de belegger in staat in een aandeel Philips zonder Polygram te beleggen. Philips bezit bijna 80 procent van het aantal uitstaande aandelen Polygram, waardoor één aandeel Philips indirect de waarde van 0,4404 aandeel Polygram vertegenwoordigt. De eindwaarde van de Centurion Warrant is gelijk aan de waarde van een aandeel Philips minus 0,4404 aandeel Polygram. Bij de huidige koersen is dat 67 cent (19,50 min 18,93). De belegger kan nooit meer verliezen dan de betaalde premie.

De looptijd van de warrant is twee jaar en gaat 2 december in. De termijn van twee jaar is gekozen omdat de herstructureringsoperatie Centurion eveneens nog twee jaar zal duren. Als de koers van Philips stijgt omdat Centurion vruchten begint af te werpen, zullen houders van de Centurion Warrant daarvan profiteren. De warranthouders kunnen tussentijds hun recht uitoefenen.

De warrant wordt niet op de beurs verhandeld. Pierson zal tijdens beursuren een telefonische markt onderhouden. De minimale omvang van een order is 10.000 stuks. Pierson rekent per warrant een dubbeltje kosten en richt zich vooral op institutionele beleggers. Volgens Pierson is er veel belangstelling uit binnen- en buitenland voor de warrant. De bank acht het mogelijk dat in de toekomst vergelijkbare financiële instrumenten zullen worden geïntroduceerd. Ondernemingen die grote belangen in elkaar hebben lenen zich voor dergelijke constructies.