PvdA en CDA: Duitsland nu meer rugdekking geven

DEN HAAG, 25 NOV. De beide regeringsfracties CDA en PvdA willen mede in het licht van de problemen met racistische geweld in dat land grotere solidariteit met en steun voor Duitsland. De PvdA'er Van Traa riep gisteravond in de Tweede Kamer namens zijn fractie op Duitsland “meer rugdekking te geven bij de psychologisch zo moeizame eenheid en solidariteit als het gaat om verwerken van de migratie”. De CDA'er De Hoop Scheffer pleitte voor “een grotere solidariteit met Duitsland ten aanzien van de financiering van Midden- en Oost-Europa en uit het opzetten van een Europees vluchtelingen- en asielbeleid”.

Het pleidooi van de CDA'er maakte onderdeel uit van zijn oproep voor een “versterking van het continentale element in het buitenlands beleid”, waarbij hij Duitsland “verreweg het belangrijkste land voor Nederland” noemde. Hij sprak in dit verband ook van een “noodzakelijke oriëntatie op Duitsland”.

Het CDA-Kamerlid vroeg tijdens de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken eveneens om een sterkere aansluiting bij de Duits-Franse samenwerking, als belangrijke motor voor Europa. Naar zijn mening was het beter “aan tafel mee te praten over bijvoorbeeld veiligheidsinitiatieven, in het bijzonder het Eurocorps, dan nee roepen vanaf de zijlijn”. In die oproep klonk kritiek door op de terughoudendheid van minister Van den Broek en het kabinet ten aanzien van deelname aan dat Eurocorps, dat tot nu toe slechts uit Duitse en Franse militairen is samengesteld.

Van Traa zei te hopen dat de Duitse politieke partijen erin zullen slagen in de kwestie van asielzoekers en migranten een "Anstandspakt' met elkaar te sluiten om de golf van aanhoudend geweld te kunnen stoppen. Als dat niet gebeurt, blijft naar zijn mening het asielbeleid de splijtzwam waarop de verkiezingsstrijd van 1994 moet worden uitgevochten. Minister Van den Broek sprak vanmorgen in de Kamer “alle vertrouwen uit over de wijze waarop de Duitse regering deze zaak zal afstoppen”.