"Punter'

Anders dan in de krant van 24 november (De vijand met de zwarte hoed, pagina 2), in een verslag van de politierechterzitting te Maastricht wordt vermeld, heeft politierechter mr. J.A. Nolet wel degelijk in de zaak van "Punter' overeenkomstig de eis van de officier van justitie naast twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf een geldboete van ƒ 500,- opgelegd. Beide straffen zijn opgelegd terzake van het enige telastgelegde en bewezen verklaarde feit, namelijk mishandeling.